loader

BOROVNICE

Za pokretanje delatnosti na površini od 1 ha potrebno je 1.600 matičnih biljaka, priprema zemljišta, oranje i fina obrada, prihrana đubrivom (ispitati sastav zemljišta, jer se na taj način može postići veći...

VIŠE INFORMACIJA

BELI SLEZ

Za pokretanje delatnosti potrebna je sopstvena zemlja ili zemlja u zakupu od oko 1 ha, priprema zemljišta, zatim stajsko i mineralno đubrivo, reprodukcioni materijal, sredstva za zaštitu i savet stručnjaka za poljoprivredu.

VIŠE INFORMACIJA

Partneri projekta

logo logo logo logo