loader

PARTNERI

Program „Šansa za novi početak“ su pokrenuli i sprovode Srpska asocijacija menadžera (SAM) i DNA Communications.
Lokalni partner projekta je organizacija ENECA.

Projekat finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID Srbija).

 

enecaagencymokragora

Partneri projekta

logo logo logo logo