loader

TRGOVINA VOĆEM I POVRĆEM, PILJARA

Za pokretanje delatnosti potrebno je obezbediti poslovni prostor, police, pultove, klimatizaciju, fiskalnu kasu, robu možete nabavljati od domaćih proizvođača ili uvoznika na veletržnicama ili direktno od proizvođača.

VIŠE INFORMACIJA

TRGOVINA RIBOLOVAČKIM PRIBOROM, OPREMOM I MAMCIMA

Za pokretanje delatnosti potrebno je obezbediti poslovni prostor, robu možete nabavljati od domaćih proizvođača ili uvoznika, uglavnom na odloženo plaćanje ili komisionu prodaju sa odjavom i fiskalnu kasu.

VIŠE INFORMACIJA

TRGOVINA PROIZVODIMA OD PLASTIKE I GUME

Za pokretanje delatnosti potrebno je obezbediti poslovni prostor, robu možete nabavljati od domaćih proizvođača ili uvoznika, uglavnom na odloženo plaćanje ili komisionu prodaju sa odjavom i fiskalnu kasu.

VIŠE INFORMACIJA

TRGOVINA POZAMANTERIJOM

Za pokretanje delatnosti potrebno je obezbediti poslovni prostor i fiskalnu kasu. Robu možete nabavljati od domaćih proizvođača ili uvoznika uglavnom na odloženo plaćanje ili komisionu prodaju sa odjavom.

VIŠE INFORMACIJA

TRGOVINA ODEĆOM NESTANDARDNIH VELIČINA

Za pokretanje delatnosti potrebno je obezbediti poslovni prostor, robu možete nabavljati od domaćih proizvođača ili uvoznika, uglavnom na odloženo plaćanje ili komisionu prodaju sa odjavom i fiskalnu kasu.

VIŠE INFORMACIJA

TRGOVINA ODEĆOM

Za pokretanje delatnosti potrebno je obezbediti poslovni prostor, robu možete nabavljati od domaćih proizvođača ili uvoznika, uglavnom na odloženo plaćanje ili komisionu prodaju sa odjavom i fiskalnu kasu.

VIŠE INFORMACIJA

TRGOVINA NOŠENOM ODEĆOM

Za pokretanje delatnosti potrebno je obezbediti poslovni prostor, robu možete nabavljati od domaćih proizvođača (oštećena roba ili roba sa greškom) ili uvoznika, uglavnom na odloženo plaćanje ili komisionu...

VIŠE INFORMACIJA

TRGOVINA CVEĆEM I UKRASNIM BILJKAMA

Za pokretanje delatnosti potrebno je obezbediti poslovni prostor, robu možete nabavljati od domaćih proizvođača ili uvoznika, uglavnom na odloženo plaćanje ili komisionu prodaju sa odjavom i fiskalnu kasu.

VIŠE INFORMACIJA

TRGOVINA BIŽUTERIJOM

Za pokretanje delatnosti potrebno je obezbediti poslovni prostor, robu možete nabavljati od domaćih proizvođača ili uvoznika, uglavnom na odloženo plaćanje ili komisionu prodaju sa odjavom i fiskalnu kasu.

VIŠE INFORMACIJA

MOBILNA TRGOVINA

Za pokretanje delatnosti neophodan je mobilni kiosk ili tezga, prikolica, fiskalna kasa, vučno vozilo, roba.

VIŠE INFORMACIJA

Partneri projekta

logo logo logo logo