loader

KUPINE

Za pokretanje delatnosti zasada kupina na površini od 1ha potrebno je 3800 matičnih biljaka, priprema zemljišta, oranje i fina obrada, stubovi sa žicama I sistem za navodnjavanje. Potrebno je izvršiti prihranu...

VIŠE INFORMACIJA

KUNIĆI

Za otpočinjanje delatnosti potrebno je pripremiti objekat od 150 m2 prema standardima, ventilacija, grejanje, skladištenje, mini klanica (primer je površina od 250 m2), gde se može smestiti sa kavezima oko 100 ženki kunića.

VIŠE INFORMACIJA

KOZE

Za pokretanje delatnosti potreban je prostor za smeštaj koza i pristupačni pašnjaci za njihovu ishranu, nabavka koza i jaraca.  

VIŠE INFORMACIJA

KAMILICA

Za otpočinjanje delatnosti gajenja kamilice na površini od 1ha potrebna je nabavka repromaterijala, priprema zemljišta (oranje i obrada). Pored ovih troškova potrebno je izvršiti prihranu đubrivom (prethodno...

VIŠE INFORMACIJA

KALIFORNIJSKE GLISTE

Za pokretanje delatnosti potrebno je zemljište, gliste, hrana za gliste (stajsko đubrivo, otpadni papir, karton i lišće).

VIŠE INFORMACIJA

JAPANSKE PREPELICE

Za pokretanje delatnosti potreban je prostor visine 3-3,5 m, površine 25 m2, sa vodom i strujom, kavezi za 10 ptica (10 do 12 EUR),

VIŠE INFORMACIJA

JAGODE NA OTVORENOM

Za pokretanje delatnosti potrebna je sopstvena zemlja ili zemlja u zakupu od oko 0,5 ha, živići, folija, sistem kap po kap.

VIŠE INFORMACIJA

HELJDA

Za pokretanje delatnosti podizanja zasada na površini od 1ha potrebno je 80 kg semena heljde, priprema zemljišta, oranje i fina obrada, prihrana stajskim đubrivom (pre otpočinjanja delatnosti ispitati sastav...

VIŠE INFORMACIJA

CVEĆE U PLASTENIKU

Za pokretanje delatnosti potrebna je sopstvena zemlja ili zemlja u zakupu, plastenik i savet stručnjaka za poljoprivredu, ili prodavca semena i repromaterijala.

VIŠE INFORMACIJA

BOSILJAK

Za pokretanje delatnosti na površini od 1 ha potrebno je oko 0,5 – 2,5 kg semena za proizvodnju rasada, priprema zemljišta, oranje, obrada i sadnja, prihrana đubrivom (ispitati sastav zemljišta, jer se na...

VIŠE INFORMACIJA

Partneri projekta

logo logo logo logo