loader

Olivera Mitrović

Olivera Mitrović, Eduka plus centar za poslovne veštine

GLAVU GORE I RADITE ZA SEBE

 

Po struci sam diplomirani ekonomista. Nakon studija, tri godine sam radila u knjigovodstvenoj agenciji – sve zarad praktičnog znanja i iskustva. Kad je Klinički centar izkazao za diplomiranim ekonomistima, dobila sam poziv Nacionalne službe za zapošljavanje i tamo odradila sam pripravnički staž, posle čega sam dobila otkaz i ostala bez posla. Videla sam da nema efekta čekati državu ili drugog privatnog poslodavca da me zaposli. Odlučila sam da uzmem stvari u svoje ruke i pokrenem sopstveni biznis – imala sam ideju za centar za obrazovanje odraslih i ostalo dodatno obrazovanje. Na početku nije bilo lako. Imala sam deo novčanih sredstava i opremu ali je biznis plan pokazao da je to nedovoljno. Na konkursu Nacionalne službe za zapošljavanje nisam prošla sa svojom idejom, ali sam se obratila organizaciji Eneca i zahvaljujući njima zaokružila proces – nabavila licence za računare, projektor i fiskalnu kasu i počela da pružam usluge, pomoć i podršku korisnicima koji su početnici u poslovanju.

Krenula sam sa knjigovodstvenom i softverskom obukom da bi se vremenom lepeza usluga proširila na preduzetničku, obuku iz oblasti marketinga, menadžmenta, izvora finansiranja, poslovnog engleskog jezika, informatičkih obuka i upravljanje rizicima – gde je Eduka plus od strane ICIP-a, Ministarstva finansija i Nacionalne agencije za regionalni razvoj dobila zvanje sertifikovanog edukatora. Skopili smo ugovor i sa edukacionom kućom „Sintey“ čiji su sertifikati međunarodno priznati tako da će naši polaznici dobijati i njihove sertifikate.

Vremenom smo proširili svoje poslovanje širom Srbije – sada imamo franšize u Novom Sadu, Beogradu, Novom Pazaru, Prokuplju i Leskovcu.

Dakle, budući preduzetnici, glavu gore i samo napred – postanite svoj gazda i radite za sebe.

 

Partneri projekta

logo logo logo logo